cp_logo
Premium
Discord
Join Now
Discord

CryptoPuujin багийн шинжээчид өөрсдийн мэдлэг, туршлагаа тогтмол хуваалцана.
Манай багийн шинжээчид зах зээлийн мэдээллээс хэрэгтэй, таны мэдэж амжаагүй шинэ зүйлсийг өөрсдийн мэдлэг ур чадвараар тунгаан боловсруулж цаг тухайд нь бичвэр байдлаар хүргэхийн зэрэгцээ мэдлэг олгох зорилгоор тогтмол webinar хийдэг.

Group1
Group2

Premium Discord-д ороод урамшуулал авах боломж.
Premium Discord-ын хэрэглэгчид мэдлэг, ур чадвараа өргөжүүлэхээс гадна whitelist giveaway, CryptoPuujin Academy-д явагдах сургалтын discount зэрэг бодит урамшуулал авах эрхтэй байдаг.

Техник анализ.
Premium Discord-ын хэрэглэгчид өөрсдийн сонирхож буй төслийг CryptoPuujin багийн шинжээчдээр Техник анализ хийлгэх боломжтой ба арилжааны ямар боломж байгааг танд санал болгох болно.

Group3
Group4

Хэрэглэгчиддээ туслах үйлчилгээ.
Танд тулгарсан аливаа асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор 24/7 туслах үйлчилгээг манай багийн зүгээс Монголдоо анх удаа хэрэгжүүлж байна.

Premium event.
Зөвхөн Premium Discord-ын хэрэглэгчиддээ зориулж сард 2 удаа Token Research Night-ийг зохион байгуулдаг ба ирээдүйд ямар төсөл амжилттай байх талаар үндэслэлтэйгээр тайлбарладаг.

Group5
Premium
Discord
Join Now